Wielicka Karta Ucznia

Wielicka Karta Ucznia

Wielicka Karta Ucznia – uprawniająca do bezpłatnych przejazdów uczniów szkół podstawowych (z klas I-IV oraz V-VIII) na obszarze Gminy Wieliczka w komunikacji miejskiej, świadczonej przez Wielicką Spółkę Transportową.

Karta nie zawiera informacji kodowanych elektronicznie.

Jak otrzymać Wielicką Kartę Ucznia

Rodzic/ opiekun powinien wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem. Po wyrobieniu karty zdjęcie zostanie zwrócone. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole. Dystrybucja kart odbywa się za pośrednictwem szkół.

Wydanie karty/kolejnej karty/duplikatu karty jest nieodpłatne.

Karty wyrabiane będą w Wydziale Szkół i Przedszkoli w terminie 14 dni od wpływu wniosku do Urzędu
Miasta i Gminy w Wieliczce.

Wzór Wielickiej Karty Ucznia

Awers karty przedstawia pełną nazwę dokumentu „Wielicka Karta Ucznia”.
W lewym dolnym rogu widnieje miejsce na zdjecie, imię nazwisko, numer karty i nazwę szkoły.
W prawym dolnym rogu umieszczony jest herb Gminy Wieliczka.

Rewers karty przedstawia rysunek stanowiacy pracę wyłonioną w konkursie plastycznym ogłoszonym Przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz pełna nazwę dokumentu „Wielicka Karta Ucznia”.