Przetarg na Świadczenie usługi wynajmu autobusów wraz z kierowcami na rzecz Spółki „Koleje Małopolskie” celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych

Koleje Małopolskie ogłosiły przetarg na Świadczenie usługi wynajmu autobusów wraz z kierowcami na rzecz Spółki „Koleje Małopolskie” celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych

Zadania zostały podzielone na 11 części.

Wieliczka znajduje się w zadaniach; 2, 3, 7.

2.2. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 1 025 220,00 wzkm.

2.3. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 543 762,00 wzkm.

2.7. Planowana do wykonania praca eksploatacyjna w okresie obowiązywania Umowy wynosi 634 178,00 wzkm.

Zadanie GŁÓWNE WIELICZKA:

WARUNKI TECHNICZNE POJAZDÓW:

1. Autobusy (w ilości co najmniej 8 sztuk) wykorzystywane do realizacji przewozów na podstawie niniejszej umowy muszą spełniać następujące warunki:

a) zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2011 roku;

b) spełniają normę emisji spalin co najmniej EURO 5;

c) wszystkie autobusy muszą mieć długość od 9,5 do 13 metrów oraz muszą umożliwiać przewóz co najmniej 58 osób, z czego co najmniej 31 osób na miejscach siedzących;

d) co najmniej 6 autobusów musi mieć długość od 11,5 do 13 metrów oraz musi umożliwiać przewóz co najmniej 73 osób, z czego co najmniej 39 osób na miejscach siedzących;

e) są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadają niską podłogę przynajmniej przy jednych z drzwi, platformę wjazdową dla wózków oraz miejsce na minimum jeden wózek inwalidzki;

j) są wyposażone w elektroniczny system zapowiedzi głosowej oraz wewnętrzną informację pasażerską informującą o następnym przystanku w formie graficznej na ekranie LCD lub tablicy LED, przystanki muszą być zapowiadane poprzez system GPS z dokładnością do 50 m, szczegóły dotyczące systemu zapowiedzi głosowej oraz wyglądu i zawartości informacji graficznej na ekranie lub tablicy należy ustalić z Zamawiającym przed wprowadzeniem autobusu do ruchu, ekran lub tablica musi zostać zamocowana w miejscu dobrze widocznym, nad kabiną kierowcy na środku pojazdu;

k) są wyposażone w co najmniej 2 podwójne gniazda USB typu A lub A i C umiejscowione na poręczach lub ścianach pojazdu(w tym co najmniej jedno gniazdo w przedniej części pojazdu i co najmniej jedno gniazdo w tylnej części pojazdu), w miejscach dostępnych dla pasażerów;

Umowa w ramach zadań 1-11 zostanie zawarta na czas określony od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z prawem opcji przedłużenia okresu świadczenia usług o 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2025 roku

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2023 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 15.12.2023r. o godzinie 10:30

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, tramwaj i tekst

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *