Prawie 51,6 mln dla Małopolski z Funduszu autobusowego na 2024r.

Rusza nabór wniosków na 2024 r.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił właśnie nabór wniosków o zawarcie umowy na dofinansowanie z FRPA w roku 2024. Wnioski można składać od 19 października do 10 listopada 2023 r. Kwota przyznana dla województwa małopolskiego na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2024 to 51 592 876,09 zł

– O środki z Funduszu mogą ubiegać się właściwi organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, tj. gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminny, powiat, związek powiatów i województwo. Następnie ich wnioski zostaną poddane ocenie merytorycznej, po czym nastąpi ogłoszenie wyników. Działamy sprawnie – wszystko po to, aby jeszcze przed końcem bieżącego roku organizatorzy publicznego transportu zbiorowego mieli możliwość zawrzeć umowy z operatorami usług, a z początkiem 2024 r. linie mogły działać zgodnie z założeniami – tłumaczy wojewoda Kmita.

W 2024 r. maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3 zł/wozokilometr przewozu.

Także zadania wieloletnie

– Swoistą nowością w ramach ogłoszonego naboru są zadania wieloletnie. Możliwość dofinansowania wieloletnich zadań realizujących przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej wprowadziła nowelizacja ustawy, która weszła w życie pod koniec września. Wprowadzenie umów wieloletnich to odpowiedź na oczekiwania organizatorów transportu publicznego zbiorowego.

Wprowadzona zmiana zakłada możliwość finansowania zadań, których okres obowiązywania i przewidywanego dofinansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przekracza rok budżetowy i nie jest dłuższy niż 10 lat.

Tylko w bieżącym roku długości linii komunikacyjnych objętych Funduszem wyniosła ponad 8,6 tys. km, a liczba umów zawartych z organizatorami transportu publicznego zbiorowego, sięgnęła w województwie 90. Dzięki nim liczba uruchomionych linii z dopłatą przekroczyła 300. Dla porównania w roku 2019 takich linii było 40.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *