Gmina Biskupice z zamówieniem publicznym na linie Biskupickie.

Gmina Biskupice: Zamówienie publiczne pn.: Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których Organizatorem jest Gmina Biskupice, na trasie Sławkowice- Wieliczka- Sławkowice (BIS1) oraz na trasie Zabłocie- Wieliczka- Zabłocie (BIS2)

🚍Trasa BIS1 – Sławkowice – Wieliczka – Sławkowice.

Odjazd z pętli autobusowej Sławkowicach (Droga na Osiecką) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, ❌za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Odjazd z parkingu Wielickiej Spółki Transportowej w Wieliczce przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, ❌za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

🚂Rozkład jazdy należy dostosować do odjazdów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA).

ℹ1. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych z uruchomieniem i obsługą linii na trasie Sławkowice – Wieliczka – Sławkowice.

2. Wykonawca pobierać będzie opłaty za bilet normalny w maksymalnej wysokości do

6,00 zł (sześć złotych 00/100) na całej trasie przejazdu 💲.

3. Wykonawca w sprzedaży biletów uwzględniał będzie ulgi ustawowe.

4. Sprzedaż biletów stanowić będzie dochód Wykonawcy i będzie pomniejszać

rekompensatę.

5. Planowana ilość kursów dziennie w dni powszednie – 6

6. Planowana ilość kursów w tygodniu do – 30

7. Długość trasy Sławkowice – Wieliczka – Sławkowice – 33 km. Trasa z punktu A do punktu B – 16,60 km; trasa z punktu B do punktu A – 16,40 km.

8. Na potrzeby wyliczenia ceny należy przyjąć liczba przejazdów w roku – 1002.

9. Na potrzeby wyliczenia ceny należy przyjąć ilość kilometrów – 33 066, 00 km

🚏PRZYSTANKI:

Sławkowice V

Sławkowice II

Sławkowice III

Sławkowice IV

Sławkowice I

Łazany I

Łazany II

Łazany III

Łazany Kościół

Trąbki IV

Trąbki I

Trąbki Remiza

Trąbki Pacówki

Trąbki Ośrodek Zdrowia

Biskupice skrzyż. z drogą pod Krawiec

Biskupice I

Biskupice III

Przebieczany Gdowska

Tomaszkowice Urząd Gminy Biskupice

Lednica Górna Zabawka

Lednica Górna Świdówka

Wieliczka Polna

ul. Chopina

ul. Słowackiego J – Mediateka

Wieliczka Parking WST

🚍Trasa BIS2 – Zabłocie – Wieliczka – Zabłocie.

Odjazd z pętli autobusowej Zabłociu (Rondo obok siedziby Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, ❌za wyjątkiem

świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Odjazd z parkingu Wielickiej Spółki Transportowej w Wieliczce przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, ❌za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

🚂Rozkład jazdy należy dostosować do odjazdów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA).

ℹ1. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych z uruchomieniem i obsługą linii na trasie Zabłocie – Wieliczka – Zabłocie.

2. Wykonawca pobierać będzie opłaty za bilet normalny w maksymalnej wysokości do 6,00 zł (sześć złotych 00/100) na całej trasie przejazdu 💲.

3. Wykonawca w sprzedaży biletów uwzględniał będzie ulgi ustawowe.

4. Sprzedaż biletów stanowić będzie dochód Wykonawcy i będzie pomniejszać rekompensatę.

5. Planowana ilość kursów dziennie w dni powszednie – 6

6. Planowana ilość kursów w tygodniu do – 30

7. Długość trasy Zabłocie – Wieliczka – Zabłocie – 24,70 km. Trasa z punktu A do punktu B – 12,40 km; trasa z punktu B do punktu A – 12,30 km.

8. Na potrzeby wyliczenia ceny należy przyjąć liczba przejazdów w roku – 1002.

9. Na potrzeby wyliczenia ceny należy przyjąć ilość kilometrów – 24 749,40 km

🚏PRZYSTANKI:

Wieliczka Parking WST

ul. Słowackiego J – Mediateka

Wieliczka Ochronka

Wieliczka Polna

Lednica Górna Świdówka

Lednica Górna Zabawka

Tomaszkowice Urząd Gminy Biskupice

Przebieczany Gdowska

Przebieczany

Bodzanów I

Bodzanów I

Bodzanów III

Słomiana III

Słomiana IV

Słomiana V

Słomiana VI

Zabłocie I (skrzyż. z dr. 2018K)

Zabłocie II

Zabłocie III (pętla autobusowa)

Termin otwarcia ofert: 2024-03-22 12:00

Termin związania ofertą: 30 dni

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie: w terminie od 1 maja 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. tj. w okresie 8 miesięcy

💲W zamówieniu nie znalazła się informacja o honorowaniu biletu METROPOLITLANEGO.

❌Zbyt mała ilość kursów w dni powszednie i braku kursowania w weekendy i święta.

foto: OSP Biskupice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *