BILET METROPOLITALNY – SZANSA NA INTEGRACJĘ AUTOBUSÓW MPK, WST, ALD, POCIĄGÓW SKA

Trwają prace prowadzące do wdrożenia założeń uchwały ws. wprowadzenia integracji taryfowo-biletowej w publicznym transporcie zbiorowym w Metropolii Krakowskiej. Wspólne działania w tym obszarze realizowane są w ramach Porozumienia w sprawie ustalania zasad dotyczących planowania, organizowania i finansowania zintegrowanego publicznego transportu zbiorowego.

💲Bilet metropolitalny: przygotowania

Jednym z głównych założeń Porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz gminami Metropolii Krakowskiej jest integracja taryfowo-biletowa. Jej założenia opracowywane są w ramach prac Grupy Roboczej oraz Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Stron Porozumienia. – W ramach Grupy Roboczej SIT wspólnie pracujemy nad założeniami integracji taryfowo-biletowej. Temat jest skomplikowany i wielowątkowy, a wyznaczone terminy na wdrożenie integracji są ambitne. Jednak mobilizujemy się do działania oraz wprowadzenia nowych zasad, by mieszkańcy gmin Metropolii odczuli korzyści z nich płynące już w najbliższym sezonie jesienno-zimowym – podkreśla Jarosław Sadowski, Zastępca Wójta Gminy Michałowice. Aktualnie podjęta została uchwała ws. wprowadzenia integracji taryfowo-biletowej i trwają prace nad szczegółami umożliwiającymi wdrożenie jej założeń. Równolegle trwają prace nad założeniami uchwały ws. zasad finansowania publicznego transportu zbiorowego.

⚫️Filary integracji taryfowo-biletowej

Uchwała ws. wprowadzenia integracji taryfowo-biletowej zawiera kierunkowe zapisy w zakresie tzw. filarów integracji tj.:

➡️podział na 3 strefy biletowe;

➡️bilet metropolitalny na I i II strefę jako podstawowy;

➡️wskazanie minimalnych cen biletów;

➡️rozliczanie wpływów z biletów na podstawie badań;

➡️zakres obowiązywania biletu;

➡️zakres raportowania;

➡️standardy jakościowe.

Uzgodnienie założeń integracji taryfowej stanowi kamień milowy prowadzący do realizacji założeń Porozumienia.

Integracja kolei oraz komunikacji miejskiej na terenie Krakowa i gmin, z którymi zawarliśmy porozumienie, jest jednym z najważniejszych wyzwań w najbliższym czasie. Cieszę się, że wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska oraz Marszałkiem Województwa Małopolskiego udało się powołać zespół, który od kilku miesięcy pracował nad propozycją założeń integracji taryfowo-biletowej. Liczę na to, że z fazy projektu już wkrótce przejdziemy do fazy wdrożenia, tak by mieszkańcy zyskali możliwość wyboru dowolnego środka transportu na terenie miasta i aglomeracji.

⚫️Bilet metropolitalny krok po kroku

Zintegrowana oferta jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących jakość usług w transporcie zbiorowym. W pierwszym jej etapie planowana jest integracja biletów okresowych na system Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz kolej (jeden bilet na środki transportu w ramach tych systemów tzw.: Bilet metropolitalny). Możliwe jest także wprowadzenie honorowania Biletu metropolitalnego na innych liniach (wojewódzkich i gminnych).

Integracja biletowo-taryfowa to kolejny krok ku zapewnieniu mieszkańcom komfortowego, sprawnego oraz taniego transportu publicznego. Umożliwia pasażerom zakup jednego biletu, który obowiązuje w środkach transportu dwóch lub większej liczby przewoźników.

Zaletą jest możliwość przemieszczania się na podstawie wspólnego biletu różnymi rodzajami środków transportu zbiorowego, np. autobusem, koleją czy tramwajem. Dzięki temu korzystający z usług komunikacji miejskiej nie muszą martwić się o znajomość taryf poszczególnych przewoźników, konieczność poszukiwania miejsc zakupu biletów czy ich kasowania. Zamierzonym efektem realizowanych działań jest częstsze korzystanie z transportu publicznego przez mieszkańców.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *